top of page

פיתוח עסקי

כולם רוצים לפתח את העסק שלהם (הפנייה בלשון זכר מכוונת לכל המיגדרים!): ארגונים ומנהלים משקיעים מאמץ רב בהרחבת הפעילות ובקידומה להישגים חדשים.  לשם כך, במקרי רבים, הם מעסיקים "מנהל פיתוח עסקי", ומקווים שיצליח לממש את השאיפות והתקוות שהם תולים בו. בעל התפקיד החשוב הזה מצויד בוודאי בתואר אקדמי מכובד, מצטיין בחשיבה עדכנית ואפילו בעל ניסיון בארגונים אחרים. אבל האם כדאי לבטל מול כל היתרונות הללו רעיונות והנחיות מוצלחים מעולם הניהול "הישן"?

Business Meeting

בעבודה משותפת עם הנהלת הארגון ועם מנהל הפיתוח העסקי ניזום חשיבה חדשנית, ונוודא את קיומה של תקשורת מוצלחת עם כל בעלי התפקידים בארגון. נגדיר את מטרות הארגון, נבחן את החוזקות שניתן לרתום להתפתחות הרצויה, נבדוק את ערוצי הלקוחות, הספקים, העובדים ובעלי המניות, נבין את ציפיותיהם מהארגון ונבחן איך לממש אותן.

ברוב המקרים הפיתוח העסקי יתווה מהלך של הגדלת רשימת הלקוחות, הרחבת טווח המוצרים ואולי גם פיתוח תחומי העיסוק של החברה. לעתים נוביל את ייעול התהליכים הארגוניים והתפעוליים בארגון. כל אלה ייעשו בתהליך מוסדר, בלוח זמנים קבוע מראש, בעוד אני מלווה באופן אישי את הפעילות ומעורב בה לפי הצורך. 

bottom of page