top of page

אימון וליווי לחברות ומנהלים

מאחורי כל פעילות בתחומי התעשייה, החקלאות, הביטוח, הפיננסים, הפיתוח הטכנולוגי, המסחר, הלוגיסטיקה, ההדרכה, החינוך, המחקר והאבחון  - עומדים אנשים, והצלחת הארגונים שבהם הם פועלים תלויה ביכולתם להצטיין ולהצליח כעובדים וכמנהלים בדרגים שונים.  

person-writing-on-notebook-669615.jpg

כל בעלים, מנכ"ל, מנהל אגף או חטיבה בתוך ארגון מתמקד בהקצאת משאבים בשני מישורים: לטווח הקצר או המיידי ולטווח הארוך או האסטרטגי. חשיבה זו תקבע את יכולת הארגון להתנהל ולהתפתח בהצלחה תוך השגת מטרות ברורות ומוגדרות מראש. 

 

אני מציע לכל מנהל ליווי ותמיכה שיאפשרו לו למקסם את היכולות, הידע והאנרגיות של הצוות או הארגון. אני עושה זאת בעזרת מודל שבניתי ועל בסיס ניסיוני העשיר בניהול חברות ופעילות תעשייתית ומסחרית בארץ ובחו"ל.

bottom of page